Logowanie do systemu

 

 

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności

Wejdź na stronę https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2019/maj/uwaga-na-falszywe-strony-udajace-posrednikow-szybkich-platnosci aby zobaczyć Komunikat Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 15 maja 2019r.


Rozwijamy się dynamicznie w każdym aspekcie naszej działalność, dbając o Twoją wygodę, oddajemy do Twojej dyspozycji responsywną bankowości internetową OK@net RWD (EBO), która pozwoli Ci na płynne korzystanie z Twojej bankowości elektronicznej zarówno na smartfonie, tablecie jak i ekranie laptopa czy komputera stacjonarnego poprzez dopasowanie się do wielkości ekranu Twojego urządzenia.

Nie musisz nic robić, wybrany przez Ciebie sposób logowania pozostaje bez zmian. Wystarczy, że zalogujesz się do systemu bankowości elektronicznej wybierając OK@net RWD z strony okbank.pl lub poprzez stronę nasz.okbank.pl i możesz już teraz wygodnie korzystać ze swoich produktów bankowych.

 

KOMUNIKAT

„Szanowni Państwo, dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa Bank wprowadził aktualizację dotyczącą połączenia z bankowością elektroniczną OK@net. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o korzystanie z aktualnych przeglądarek internetowych obsługujących protokół szyfrowania TLS 1.2 oraz aktualnych systemów operacyjnych, dla których na bieżąco wydawane są poprawki bezpieczeństwa. 

Użytkownicy systemów operacyjnych Windows XP lub Windows Vista używający przeglądarki Internet Explorer w wersji 8 i niższej oraz Użytkownicy systemów Android
w wersji niższej niż 4.1 lub systemu Windows Phone w wersji niższej niż 8.1 od 4 grudnia 2017r. mogą mieć trudności w korzystaniu z bankowości elektronicznej OK@net.”


KOMUNIKAT

dotyczący płatności na rzecz podmiotów

urządzających gry hazardowe

     Bank jako dostawca usług płatniczych, informuje iż respektuje zakaz, o którym mowa w art. 15g ustawy o grach hazardowych i tym samym nie świadczy usług na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez sieć Internet.

Informacje dodatkowe dotyczące ustawy o grach hazardowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016r. poz. 471, z późn. zm.) urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa.

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 powołanej ustawy działalność w zakresie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia na urządzenie zakładów wzajemnych. Wg art. 7 ust. 1 ww. ustawy loterie promocyjne mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia.

Lista podmiotów posiadających takie zezwolenie lub uprawnionych do ich urządzania w ramach monopolu państwa dostępna jest na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet.

Natomiast w myśl art. 15f ust. 1 powołanej ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Jednocześnie zakazane jest – stosownie do art. 15g ust. 1 ustawy o grach hazardowych udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru. W myśl ust. 2 powołanego przepisu w przypadku świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej domenę internetową wpisaną do Rejestru, dostawca usług płatniczych jest obowiązany do zaprzestania świadczenia tych usług w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu domeny do Rejestru.

Wzmożone działanie złośliwego oprogramowania

Informujmy o pojawieniu się nowej kampanii dystrybuującej malware Nymaim skierowanej w głównej mierze na klientów Banków, w niespotykanej do tej pory skali.

Malware Nymaimjest bardzo groźnym, złośliwym oprogramowaniem, które jest ciągle rozwijane przez przestępców, za jego pośrednictwem mogą oni min. modyfikować treść stron bankowości internetowej na zarażonym komputerze użytkownika, skłaniając go do wykonania przelewu na swoje konto.

Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronach:

http://www.knf.gov.pl/bezpieczenstwo_w_sieci.html

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/bankowosc-internetowa

 

UWAGA !!!

Przestrzegamy przed złośliwym oprogramowaniem (VBKlip), które potrafi  podmienić  poprawny numer rachunku bankowego na numer rachunku przestępców, co może doprowadzić do nieświadomego przekazania środków w niepowołane ręce.
Aby sprawdzić, czy komputer został zainfekowany, wystarczy skopiować i wkleić dowolny numer rachunku bankowego do dowolnego edytora tekstu (np. notatnik) i skontrolować, czy nie uległ on zmianie. Ze względu na sposób działania, wirus VBKlip jest bardzo trudny do wykrycia przez oprogramowanie antywirusowe i może dotknąć każdego systemu bankowości elektronicznej w dowolnym banku.
Zalecamy czujność! Szersze informacje o zagrożeniu na stronie CERT.PL

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci:

1) Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła do systemu bankowości elektronicznej.
2) Cyklicznie zmieniaj hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej
3) Nie otwieraj podejrzanych linków w otrzymanych wiadomościach e-mail i SMS.
4) Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe, które może uchronić komputer i urządzenia mobilne przed wirusami oraz oprogramowaniem szpiegującym. Na bieżąco aktualizuj system operacyjny urządzenia oraz cyklicznie skanuj każde urządzenie programem antywirusowym.
5) Cyklicznie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie.
6) Przed potwierdzeniem transakcji zawsze weryfikuj zgodność numeru konta, na które przelewasz środki pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzającym transakcję, przekazanym z wykorzystaniem SMS (jeżeli ta funkcjonalność jest udostępniona).
7) Na bieżąco przeglądaj historię rachunku i operacji na każdej karcie płatniczej pod kątem podejrzanych transakcji. Jeżeli jest to możliwe, to włącz powiadomienia SMS o każdej wykonywanej transakcji.
8) Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów („kopiuj-wklej”), ale wpisuj je samodzielnie i dokładnie weryfikuj.
9) Nie korzystaj z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. publicznej WiFi).
10) Zadbaj, aby każde używane oprogramowanie pochodziło z legalnego i zaufanego źródła.
11) Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do banku, z którego usług korzystasz w ramach bankowości elektronicznej.

PAMIĘTAJ! Twoje bezpieczeństwo finansowe w sieci zależy w pierwszej kolejności od Ciebie.


Aktualne informacje o zagrożeniach dotyczące bankowości elektronicznej można sprawdzać na stronie
Związku Banków Polskich

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:


1. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:
a) do godz. 14.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
b) od godz. 14.30 do godz. 18:00 w dniu roboczym – będą realizowane w dniu ich złożenia, natomiast przekazane do banku odbiorcy  w następnym dniu roboczym,
c) po godz. 18:00 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym. 
2. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w BANKU są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku przyjęte do realizacji po godz. 19.30 lub w dniu wolnym od pracy będą dostarczone do banku odbiorcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.
4. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dotyczące dyspozycji założenia rachunku lokaty złożone:
a) do godz. 18:00 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia,
b) po godz. 18:00 w dniu roboczym - będą realizowane przez bank w następnym dniu roboczym,
c) w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
  3. Wpisuj ręcznie adres https://oknet.okbank.pl do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Centrum Telefonicznego pod numerami:
0 32 3391 999

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.